Ok
width
height
Singapore Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-01-18 01:00 AM Dec $6.20B $3.93B
2021-02-17 01:00 AM Jan $5.61B $6.20B
2021-03-17 01:00 AM Feb $6.21B $5.61B
2021-04-16 01:00 AM Mar $5.61B $6.21B
2021-05-17 12:30 AM Apr $5.61B
2021-06-17 12:30 AM May
2021-07-17 12:30 AM Jun
2021-08-17 12:30 AM Jul

新加坡 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 5608.35 6209.93 7973.33 -1999.81 百万 - 新元 [+]
经常账户 19622.60 22727.90 24030.50 -659.20 新加坡元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 17.60 14.30 26.10 -13.10 % [+]
进口 38103.43 40493.16 44569.74 266.38 百万 - 新元 [+]
出口 46099.71 49018.94 49018.94 197.68 百万 - 新元 [+]
外债 2210679.90 2197837.50 2360156.70 854184.00 新加坡元 - 百万 [+]
贸易条款 96.55 96.39 174.30 96.39 积分 [+]
资本流动 -16248.20 7402.10 50498.80 -24268.40 新加坡元 - 百万 [+]
入境旅游人数 27174.00 17953.00 1802533.00 750.00 [+]
黄金储备 127.40 127.40 127.40 0.00 [+]
外国直接投资 30329.10 27000.90 43061.00 -4441.60 新加坡元 - 百万 [+]
恐怖主义指数 0.00 0.00 0.00 0.00 [+]
Exports of Non-oil Domestic Exports Of 1.20 8.30 23.10 -16.80 % [+]
Domestic Exports of Non Oil (nodx) (%yoy) 12.10 4.20 70.00 -34.90 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新加坡 - 贸易差额.