METSB

9.23

每天都在变化:

-0.97%

每年:

76.65%

物价
Altri 6.05 -0.09 -1.39% 18.30%
Ence Energia y Celulosa SA 4.25 0.01 0.21% 30.72%
Fresnillo 910.00 -41.80 -4.39% 32.81%
Fortum 20.68 -0.30 -1.43% 20.13%
Huhtamäki 37.28 -0.98 -2.56% -2.38%
Kaz Minerals 833.40 -19.80 -2.32% 98.10%
Kemira 13.37 -0.31 -2.27% 13.40%
Lenzing 118.40 -1.00 -0.84% 90.81%
Mondi 1,724.50 -76.00 -4.22% 6.48%
Munksjo Oyj 17.72 -0.04 -0.23% 38.01%
Neste 54.46 -0.08 -0.15% 48.47%
Outokumpu 4.04 -0.13 -3.14% 12.96%
Ponsse Oyj 33.50 -0.30 -0.89% 29.34%
Navigator 2.81 -0.03 -1.13% -2.50%
Svenska Cellulosa Aktiebolaget 145.25 -1.15 -0.79% 51.94%
Semapa 11.90 -0.06 -0.50% 4.20%
Smurfit Kappa Group 39.16 -1.24 -3.07% -98.52%
Sonae Industria 0.90 0 0% 0.22%
Stora Enso 16.33 -0.36 -2.16% 48.01%
UPM 31.60 -0.80 -2.47% 11.46%
Valmet 27.82 -0.78 -2.73% 26.11%

物价
OMX Helsinki 25 4789 -93.82 -1.92% 15.28%
OMX Helsinki 11195 -195.50 -1.72% 15.02%