Ok
width
height
Switzerland Competitiveness Index

瑞士 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 113.50 130.90 143.60 51.50 积分 [+]
制造业PMI 67.70 71.10 71.10 33.00 积分 [+]
工业生产 15.70 4.70 15.70 -10.60 % [+]
制造业生产 16.80 5.50 16.80 -11.60 % [+]
产能利用率 83.92 82.02 90.00 75.04 % [+]
库存变化 -1508.10 -506.30 5332.40 -4969.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
破产企业数量 12912.00 13840.00 13971.00 3040.00 公司和个人 [+]
车辆注册 16.38 19.14 46.78 1.41 [+]
互联网速度 21683.45 21238.67 21683.45 4380.25 KBps [+]
IP地址 3855605.00 3760263.00 3855605.00 1700696.00 IP [+]
矿业生产 13.90 17.30 19.30 -24.40 % [+]
工业生产(月) 0.60 7.00 7.00 -9.00 % [+]
服务业PMI 64.40 58.80 68.40 21.80 积分 [+]
ZEW经济景气指数 -7.80 42.80 72.20 -91.10 [+]
竞争力指数 82.33 82.59 82.59 5.54 积分 [+]
竞争力排名 5.00 4.00 5.00 1.00 [+]
营商环境 36.00 38.00 38.00 19.00 [+]
腐败指数 85.00 85.00 91.00 84.00 积分 [+]
腐败排名 3.00 4.00 12.00 3.00 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 竞争力指数.