Ok
width
height
Switzerland Interest Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-03-19 08:30 AM 瑞士央行利率机构Decison -0.75% -0.75% -0.75%
2020-06-18 07:30 AM 瑞士央行利率机构Decison -0.75% -0.75% -0.75%
2020-09-24 07:30 AM SNB Interest Rate Decision -0.75% -0.75% -0.75%
2020-12-17 08:30 AM SNB Interest Rate Decision -0.75% -0.75% -0.75%
2021-03-25 08:30 AM SNB Interest Rate Decision -0.75%
2021-06-17 07:30 AM SNB Interest Rate Decision
2021-06-17 08:30 AM 瑞士央行新闻发布会
2021-09-23 07:30 AM SNB Interest Rate Decision

瑞士 金融 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
利率 -0.75 -0.75 3.50 -0.75 % [+]
银行间同业拆借利率 -0.77 -0.77 10.00 -0.96 % [+]
货币供应量M0 721260.00 728505.00 728505.00 5475.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
货币供应量M1 737759.00 732936.00 737759.00 89321.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
货币供应量M2 1078758.00 1073313.00 1078758.00 198227.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
货币供应量M3 1141566.00 1139602.00 1141566.00 252820.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
外汇储备 891224.00 875924.00 891224.00 42137.60 瑞士法郎 - 百万 [+]
银行资产负债表 2254694.83 2255827.38 2262709.47 595832.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
私营部门贷款 1543953.00 1558986.00 1558986.00 348012.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
存款利率 -0.40 -0.40 9.75 -0.41 % [+]
私人债务占国内生产总值 250.41 247.92 250.41 182.56 % [+]
央行资产负债表 977003.44 972289.57 977003.44 68322.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 利率.