Ok
width
height
Switzerland Current Account


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-12-20 08:00 AM Q3 CHF 18B CHF 19.2B
2020-03-23 08:00 AM Q4 CHF 26B CHF 20B
2020-06-29 07:00 AM Q1 CHF 17B CHF 21B
2020-09-21 07:00 AM Q2 CHF 9.9B CHF 14.5B
2020-12-18 08:00 AM Q3
2021-03-23 08:00 AM Q4
2021-06-29 07:00 AM Q1
2021-09-21 07:00 AM Q2

瑞士 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 2870.66 2425.09 4103.94 -1478.68 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户 9877.53 14534.75 25242.98 -3125.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 10.20 6.70 14.80 -0.60 % [+]
进口 14930.37 15443.81 17718.98 273.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
出口 17801.03 17868.90 20636.04 245.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
外债 1977691.00 1938247.20 1977691.00 768352.30 瑞士法郎 - 百万 [+]
贸易条款 116.22 117.46 127.67 74.27 积分 [+]
资本流动 8721.81 4034.20 44347.68 -31816.47 瑞士法郎 - 百万 [+]
外国直接投资 1295914.40 1088433.00 1295914.40 20958.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
入境旅游人数 1540.00 716.00 2284.00 51.00 [+]
黄金储备 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
恐怖主义指数 0.19 0.13 2.03 0.13 [+]
旅游收入 885.98 3611.34 5020.43 885.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
武器销售 243.00 184.00 530.00 18.00 美元 - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 经常账户.