Ok
width
height
Switzerland Tourist Arrivals

瑞士 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 4465.00 4242.00 4465.00 -1478.68 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户 10508.00 11115.00 25242.98 -7844.00 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 3.80 6.70 14.80 -0.60 国内生产总值的百分比 [+]
进口 16445.00 16243.00 17667.72 273.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
出口 20910.00 20484.00 20910.00 245.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
外债 2140576.40 2097470.00 2140576.40 763093.50 瑞士法郎 - 百万 [+]
贸易条款 121.72 115.51 127.67 74.27 积分 [+]
资本流动 11831.49 4378.14 58151.60 -67462.49 瑞士法郎 - 百万 [+]
外国直接投资 1369627.00 1358873.80 1369627.00 20958.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
入境旅游人数 1622.40 1087.16 2284.42 53.92 [+]
黄金储备 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
恐怖主义指数 0.29 0.19 2.03 0.13 [+]
旅游收入 1986.00 1516.04 5020.43 885.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
武器销售 179.00 226.00 530.00 18.00 SIPRI TIV Million [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 入境旅游人数. 1996-2021 数据 | 2022-2023 预测.