Ok
width
height
Switzerland Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-08-20 06:00 AM Jul CHF2.58B CHF2.74B
2020-09-17 06:00 AM Aug CHF3.4B CHF2.49B
2020-10-20 06:00 AM Sep CHF2.7B CHF3.3B
2020-11-19 07:00 AM Oct CHF2.9B CHF2.4B
2020-12-17 07:00 AM Nov CHF2.9B
2021-01-28 07:00 AM Dec
2021-02-19 07:00 AM Jan
2021-03-19 07:00 AM Feb

瑞士 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 2870.66 2425.09 4103.94 -1478.68 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户 9877.53 14534.75 25242.98 -3125.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 10.20 6.70 14.80 -0.60 % [+]
进口 14930.37 15443.81 17718.98 273.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
出口 17801.03 17868.90 20636.04 245.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
外债 1977691.00 1938247.20 1977691.00 768352.30 瑞士法郎 - 百万 [+]
贸易条款 116.22 117.46 127.67 74.27 积分 [+]
资本流动 8721.81 4034.20 44347.68 -31816.47 瑞士法郎 - 百万 [+]
外国直接投资 1295914.40 1088433.00 1295914.40 20958.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
入境旅游人数 1540.00 716.00 2284.00 51.00 [+]
黄金储备 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
恐怖主义指数 0.19 0.13 2.03 0.13 [+]
旅游收入 885.98 3611.34 5020.43 885.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
武器销售 243.00 184.00 530.00 18.00 美元 - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 贸易差额.