Ok
width
height
Switzerland Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-02-18 07:00 AM Jan CHF3.58B CHF3.10B
2021-03-18 07:00 AM Feb CHF3.3B CHF3.58B
2021-04-22 06:00 AM Mar CHF3.9B CHF3.4B
2021-05-27 06:00 AM Apr CHF3.3B CHF3.9B
2021-06-17 06:00 AM May CHF3.3B
2021-07-20 06:00 AM Jun
2021-08-19 06:00 AM Jul
2021-09-21 06:00 AM Aug

瑞士 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 3291.00 3873.00 4213.27 -1478.68 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户 -2852.76 11499.01 25242.98 -3125.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 3.80 6.70 14.80 -0.60 国内生产总值的百分比 [+]
进口 16752.00 16179.00 17660.96 273.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
出口 20043.00 20052.00 20534.94 245.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
外债 2000982.70 2008375.70 2008375.70 768352.30 瑞士法郎 - 百万 [+]
贸易条款 117.49 119.62 127.67 74.27 积分 [+]
资本流动 2593.24 12731.07 58151.60 -67462.49 瑞士法郎 - 百万 [+]
外国直接投资 1369627.00 1358873.80 1369627.00 20958.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
入境旅游人数 801.19 801.20 2284.42 53.92 [+]
黄金储备 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
恐怖主义指数 0.29 0.19 2.03 0.13 [+]
旅游收入 1502.37 2386.11 5020.43 885.98 瑞士法郎 - 百万 [+]
武器销售 179.00 226.00 530.00 18.00 SIPRI TIV Million [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 贸易差额.