Switzerland Balance of Trade
width
height
Forecast Data Chart

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-07-18 06:00 AM 贸易差额 Jun CHF3.3B CHF1.5B
2019-08-20 06:00 AM 贸易差额 Jul CHF2.7B CHF3.2B
2019-09-19 06:00 AM 贸易差额 Aug CHF1.15 CHF2.6B
2019-10-17 06:00 AM 贸易差额 Sep CHF2.9B CHF1.11
2019-11-19 07:00 AM 贸易差额 Oct CHF2.9B
2019-12-19 07:00 AM 贸易差额 Nov
[+]


瑞士 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 2881.00 1111.00 3302.89 -1478.68 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户 21272.85 20553.43 25032.31 -2851.91 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 10.20 6.70 14.80 -0.60 % [+]
进口 17395.00 17637.00 17708.65 273.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
出口 20276.00 18748.00 20381.94 245.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
外债 1839891.70 1825537.90 1893047.80 768352.30 瑞士法郎 - 百万 [+]
贸易条款 120.73 121.59 127.67 74.27 指数点 [+]
资本流动 5849.35 -2299.83 45027.22 -54755.04 瑞士法郎 - 百万 [+]
外国直接投资 1088433.00 1061331.00 1088433.00 20958.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
入境旅游人数 2278.00 2003.00 2278.00 600.00 [+]
黄金储备 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
恐怖主义指数 0.13 0.27 2.03 0.13 [+]
旅游收入 4301.75 3949.18 4946.97 999.10 瑞士法郎 - 百万 [+]
武器销售 243.00 184.00 530.00 18.00 美元 - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 贸易差额.