Switzerland Balance of Trade
width
height
Forecast Data Chart

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-03-19 07:00 AM 贸易差额 CHF2.04B CHF1.39B
2019-04-18 06:00 AM 贸易差额 CHF2.5B CHF1.99B
2019-05-28 06:00 AM 贸易差额 CHF1.9B CHF2.5B
2019-06-20 06:00 AM 贸易差额 CHF1.7B CHF1.9B
2019-07-18 06:00 AM 贸易差额 CHF1.7B
2019-08-20 06:00 AM 贸易差额
2019-09-19 06:00 AM 贸易差额
[+]


瑞士 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 1654.00 1910.00 3268.12 -1478.68 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户 17215.95 15181.70 25032.31 -2851.91 瑞士法郎 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 10.20 6.70 14.80 -0.60 % [+]
进口 17241.00 17089.00 17759.64 273.20 瑞士法郎 - 百万 [+]
出口 18894.00 18999.00 19411.00 245.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
外债 1837567.60 1827385.90 1841937.30 13293.30 瑞士法郎 - 百万 [+]
贸易条款 117.14 116.65 121.41 74.27 指数点 [+]
资本流动 -3522.43 20968.67 45027.22 -54755.04 瑞士法郎 - 百万 [+]
外国直接投资 1088433.00 1061331.00 1088433.00 20958.90 瑞士法郎 - 百万 [+]
入境旅游人数 1371.00 1524.00 2255.00 600.00 [+]
黄金储备 1040.00 1040.00 2590.18 1039.99 [+]
恐怖主义指数 0.13 0.27 2.03 0.13 [+]
旅游收入 3991.53 3610.62 5003.60 999.10 瑞士法郎 - 百万 [+]
武器销售 243.00 184.00 530.00 18.00 美元 - 百万 [+]
[+]

Exports by Country  |   Exports by Category  |   Imports by Country  |   Imports by Category当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 贸易差额.