Switzerland GDP Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2018-09-06 05:45 AM GDP增长率 (季度) Q2 0.7% 1% 0.5%
2018-11-29 06:45 AM GDP增长率 (季度) Q3 -0.2% 0.7% 0.4%
2019-02-28 06:45 AM GDP增长率 (季度) Q4 0.2% -0.3% 0.4%
2019-05-28 05:45 AM GDP增长率 (季度) Q1 0.6% 0.3% 0.4%
2019-09-05 05:45 AM GDP增长率 (季度) Q2 0.6%
2019-11-28 06:45 AM GDP增长率 (季度) Q3
[+]


瑞士 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 0.60 0.30 2.40 -1.90 % [+]
国内生产总值年增长率 1.70 1.50 5.80 -3.70 % [+]
国内生产总值 705.50 678.97 709.18 9.52 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 176651.74 175664.23 176651.74 89780.29 瑞士法郎 - 百万 [+]
固定资本形成总额 43546.20 43060.10 43639.70 18652.50 瑞士法郎 - 百万 [+]
人均国内生产总值 78816.20 77452.00 78816.20 49581.20 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 59019.20 57997.60 59019.20 46129.40 美元 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞士 - 国内生产总值增长率.