New Zealand Manufacturing Sales
width
height
Forecast Data Chart

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2018-09-09 10:45 PM 制造销售(全年) Q2 2.1% 2.3%
2018-12-09 09:45 PM 制造销售(全年) Q3 -0.3% 1.7%
2019-03-07 09:45 PM 制造销售(全年) Q4 0.3% -0.3%
2019-06-10 10:45 PM 制造销售(全年) Q1 2.2% 0.3%
2019-09-08 10:45 PM 制造销售(全年) Q2 2.2%
2019-12-08 09:45 PM 制造销售(全年) Q3
[+]


新西兰 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -38.10 -32.00 80.90 -76.40 % [+]
制造业PMI 51.30 50.40 62.80 36.10 [+]
工业生产 2.20 0.30 17.60 -10.50 % [+]
产能利用率 93.70 92.80 93.70 86.33 % [+]
库存变化 -201.00 105.00 769.00 -907.00 NZD - 百万 [+]
车辆注册 6061.00 5575.00 6933.00 810.00 [+]
互联网速度 14708.73 12865.57 14708.73 1998.81 KBps [+]
IP地址 1778178.00 1690601.00 2110050.00 831298.00 IP [+]
服务业PMI 52.70 53.50 60.90 44.70 [+]
钢铁生产 56.66 61.00 89.00 30.94 千吨 [+]
竞争力指数 77.51 78.09 78.09 4.91 积分 [+]
竞争力排名 18.00 16.00 25.00 16.00 [+]
综合采购经理人指数 51.80 51.40 59.50 40.00 [+]
营商环境 1.00 1.00 3.00 1.00 [+]
腐败指数 87.00 89.00 96.00 87.00 积分 [+]
腐败排名 2.00 1.00 4.00 1.00 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新西兰 - 工业生产.