Ok
width
height
New Zealand Composite PMI

新西兰 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 7.00 -2.00 80.90 -76.40 % [+]
制造业PMI 63.60 54.21 63.60 26.25 积分 [+]
工业生产 2.00 3.10 17.60 -12.10 % [+]
产能利用率 93.30 95.10 95.10 86.33 % [+]
库存变化 -185.00 -60.00 744.00 -1129.00 NZD - 百万 [+]
车辆注册 5914.00 4234.00 6933.00 419.00 [+]
互联网速度 14708.73 12865.57 14708.73 1998.81 KBps [+]
IP地址 1778178.00 1690601.00 2110050.00 831298.00 IP [+]
钢铁生产 59.47 42.27 89.00 30.94 千吨 [+]
服务业PMI 52.40 49.70 60.80 26.80 积分 [+]
腐败指数 88.00 87.00 96.00 87.00 积分 [+]
腐败排名 1.00 1.00 4.00 1.00 [+]
营商环境 1.00 1.00 3.00 1.00 [+]
破产企业数量 37.00 28.00 341.00 28.00 Individuals [+]
竞争力指数 76.75 77.51 78.09 4.91 积分 [+]
竞争力排名 19.00 18.00 25.00 16.00 [+]
综合采购经理人指数 58.00 52.10 59.50 24.80 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 新西兰 - 综合采购经理人指数.