Ok
width
height
New Zealand Capacity Utilization


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-04-01 09:00 PM NZIER产能利用率 Q1 92.8% 92.8%
2019-07-01 10:00 PM NZIER产能利用率 Q2 93.7% 92.8%
2019-09-30 09:00 PM NZIER产能利用率 Q3 92.4% 93.7%
2020-01-13 09:00 PM NZIER产能利用率 Q4 92% 92.4%
2020-04-01 09:00 PM NZIER产能利用率 Q1 92%

新西兰 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -13.20 -26.40 80.90 -76.40 % [+]
制造业PMI 49.30 51.40 62.80 36.10 积分 [+]
工业生产 0.20 -0.40 17.60 -10.50 % [+]
产能利用率 92.00 92.40 93.70 86.33 % [+]
库存变化 747.00 -375.00 747.00 -1002.00 NZD - 百万 [+]
车辆注册 5209.00 5334.00 6933.00 810.00 [+]
互联网速度 14708.73 12865.57 14708.73 1998.81 KBps [+]
IP地址 1778178.00 1690601.00 2110050.00 831298.00 IP [+]
服务业PMI 53.30 55.30 60.90 44.70 积分 [+]
钢铁生产 59.30 51.42 89.00 30.94 千吨 [+]
竞争力指数 76.75 77.51 78.09 4.91 积分 [+]
竞争力排名 19.00 18.00 25.00 16.00 [+]
综合采购经理人指数 52.50 54.30 59.50 40.00 积分 [+]
营商环境 1.00 1.00 3.00 1.00 [+]
腐败指数 87.00 89.00 96.00 87.00 积分 [+]
腐败排名 2.00 1.00 4.00 1.00 [+]
[+]