Ok
width
height
Euro Area Services Sentiment


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-02-25 10:00 AM Feb -17.1 -17.7 -18.1
2021-03-30 09:00 AM Mar -9.3 -17 -14.4
2021-04-29 09:00 AM Apr 2.1 -9.6 -8.7
2021-05-28 09:00 AM May 11.3 2.2 7.5
2021-06-29 09:00 AM Jun 11.3
2021-07-29 09:00 AM Jul
2021-08-30 09:00 AM Aug
2021-09-29 09:00 AM Sep

欧元区 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 1.50 1.13 1.64 -3.21 积分 [+]
制造业PMI 63.10 62.90 63.10 33.40 积分 [+]
服务业PMI 55.20 50.50 58.30 12.00 积分 [+]
综合采购经理人指数 57.10 53.80 58.80 13.60 积分 [+]
工业生产 39.30 11.50 39.30 -28.70 % [+]
工业生产(月) 0.80 0.40 13.50 -19.30 % [+]
制造业生产 42.30 12.30 42.30 -30.30 % [+]
产能利用率 82.50 77.60 85.30 69.60 % [+]
库存变化 9.76 -7.39 28.67 -26.29 欧元 - 亿 [+]
ZEW经济景气指数 81.30 84.00 89.90 -63.70 [+]
车辆注册 698.48 701.39 1123.21 200.09 [+]
工业景气 11.50 10.90 11.50 -37.60 [+]
亲情服务 11.30 2.20 35.00 -43.50 [+]
矿业生产 18.90 9.10 42.30 -27.80 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 欧元区 - 亲情服务.