Ok
width
height
Euro Area Business Climate Indicator


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-02-27 10:00 AM Feb -0.04 -0.19 -0.28
2020-03-30 09:00 AM Mar -0.28 -0.06 -0.05
2020-04-29 09:25 AM Apr -1.81 -0.28
2020-05-28 09:00 AM May -2.43 -1.99

欧元区 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 1.75 1.88 1.88 -3.20 积分 [+]
制造业PMI 61.40 62.80 63.40 33.40 积分 [+]
服务业PMI 59.00 59.80 59.80 12.00 积分 [+]
综合采购经理人指数 59.00 60.20 60.20 13.60 积分 [+]
工业生产 7.70 10.10 39.70 -28.70 % [+]
工业生产(月) 1.50 -0.10 14.10 -19.30 % [+]
制造业生产 8.50 10.70 42.90 -30.30 % [+]
产能利用率 82.90 82.50 85.30 69.60 % [+]
库存变化 22.52 26.07 32.89 -22.64 欧元 - 亿 [+]
ZEW经济景气指数 31.10 42.70 89.90 -63.70 [+]
车辆注册 706.09 710.44 1123.21 200.09 [+]
工业景气 13.70 14.50 14.50 -37.60 [+]
亲情服务 16.80 18.90 35.00 -43.50 [+]
矿业生产 7.50 2.30 42.30 -27.80 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 欧元区 - 商业信心指数.