Ok
width
height
Euro Area Capacity Utilization

欧元区 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -0.14 -0.27 1.64 -3.20 积分 [+]
服务业PMI 45.70 45.40 58.30 12.00 积分 [+]
制造业PMI 57.90 54.80 60.60 33.40 积分 [+]
综合采购经理人指数 48.80 47.80 58.80 13.60 积分 [+]
工业生产 -0.80 -0.60 9.70 -28.40 % [+]
工业生产(月) -1.60 2.60 12.30 -18.30 % [+]
制造业生产 -1.00 -0.30 10.00 -30.00 % [+]
产能利用率 77.60 76.30 85.30 69.60 % [+]
库存变化 -26.18 0.22 28.44 -26.18 欧元 - 亿 [+]
ZEW经济景气指数 69.60 58.30 89.90 -63.70 [+]
车辆注册 707.46 912.55 1146.83 200.77 [+]
工业景气 -3.30 -6.10 10.30 -37.60 [+]
矿业生产 -4.70 -2.50 42.30 -27.80 % [+]
亲情服务 -17.10 -17.70 35.00 -43.50 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 欧元区 - 产能利用率.