Ok
width
height
Ease of Doing Business in Zambia赞比亚 近期数据 前次数据 单位 参考日期
营商环境 85.00 87.00 Dec 2019

赞比亚 - 营商环境
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
85.00 87.00 99.00 80.00 2008 - 2019 每年