Ok
width
height
Zambia Exports赞比亚 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 6523.00 6621.00 ZMW - 百万 Jan 2022
进口 12701.00 11129.00 ZMW - 百万 Mar 2022
出口 18684.00 17117.00 ZMW - 百万 Mar 2022

赞比亚 - 出口
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 赞比亚 - 出口.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
18684.00 17117.00 21744.00 271.00 2003 - 2022 ZMW - 百万 每月一次
NSA