Ok
width
height
Zambia Imports赞比亚 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 6523.00 6621.00 ZMW - 百万 Jan 2022
出口 16331.00 18684.00 ZMW - 百万 Apr 2022
进口 12420.00 12701.00 ZMW - 百万 Apr 2022

赞比亚 - 进口
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 赞比亚 - 进口.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
12420.00 12701.00 14889.00 518.00 2003 - 2022 ZMW - 百万 每月一次