Ok
width
height
Zambia Inflation Rate日历 GMT 现值 前次数据 共识
2022-04-27 08:40 AM Apr 11.5% 13.1%
2022-05-26 08:20 AM May 10.2% 11.5%
2022-06-30 08:00 AM Jun 10.2%


赞比亚 近期数据 前次数据 单位 参考日期
通货膨胀率 10.20 11.50 % May 2022
CPI运输 451.99 450.18 积分 May 2022
CPI住房公用事业 368.08 366.47 积分 May 2022

赞比亚 - 通货膨胀率
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 赞比亚 - 通货膨胀率.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
10.20 11.50 24.60 6.00 2005 - 2022 % 每月一次