Ok
width
height
Tunisia Producer Prices Change


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-06 01:45 PM Apr 7.7% 8.5%
2019-09-06 01:45 PM Jun 6.8% 7.7%
2019-11-22 01:10 PM Jul 4.4% 5.9%
2019-11-22 01:10 PM Aug 4.3% 4.4%

突尼斯 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 6.20 6.40 16.70 -1.90 % [+]
居民消费价格指数CPI 140.50 140.50 140.50 6.76 积分 [+]
生产者价格 158.60 158.30 158.60 65.20 积分 [+]
食品通胀 7.40 8.00 10.01 0.86 % [+]
生产者价格指数变化 7.64 7.18 14.70 -1.90 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.00 0.90 4.60 -4.53 % [+]
进口价格 155.20 152.40 162.20 50.00 积分 [+]
CPI住房公用事业 135.00 134.40 135.00 97.70 积分 [+]
CPI运输 136.30 135.90 136.30 98.44 积分 [+]
出口价格 153.70 153.10 156.70 45.00 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 突尼斯 - 生产者价格指数变化.