Ok
width
height
Tunisia Producer Prices Change


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-06 01:45 PM Apr 7.7% 8.5%
2019-09-06 01:45 PM Jun 6.8% 7.7%
2019-11-22 01:10 PM Jul 4.4% 5.9%
2019-11-22 01:10 PM Aug 4.3% 4.4%

突尼斯 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 4.80 4.90 16.70 -1.90 % [+]
居民消费价格指数CPI 136.40 135.40 139.90 6.76 积分 [+]
生产者价格 154.10 154.40 154.40 65.20 积分 [+]
食品通胀 4.10 4.80 10.01 0.86 % [+]
生产者价格指数变化 3.22 3.42 14.70 -1.90 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.70 0.00 4.60 -4.53 % [+]
进口价格 160.50 160.60 160.80 50.00 积分 [+]
CPI住房公用事业 131.20 130.70 131.20 97.70 积分 [+]
CPI运输 132.60 131.50 132.90 98.44 积分 [+]
出口价格 152.80 153.00 156.70 45.00 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 突尼斯 - 生产者价格指数变化.