Ok
width
height
Tunisia Inflation Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-11-06 11:30 AM Oct 5.4% 5.4%
2020-12-07 11:00 AM Nov 4.9% 5.4%
2021-01-06 08:25 AM Dec 4.9% 4.9%
2021-02-05 11:00 AM Jan 4.9% 4.9%
2021-03-08 11:30 AM Feb 4.9%
2021-04-06 01:30 PM Mar
2021-05-06 02:00 AM Apr
2021-06-04 02:00 PM May

突尼斯 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 4.90 4.90 16.70 -1.90 % [+]
居民消费价格指数CPI 135.50 134.60 139.90 6.76 积分 [+]
生产者价格 151.70 151.00 152.10 65.20 积分 [+]
食品通胀 4.90 4.40 10.01 0.86 % [+]
生产者价格指数变化 2.78 3.00 14.70 -1.90 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.70 0.30 4.60 -4.53 % [+]
进口价格 160.50 160.60 160.80 50.00 积分 [+]
CPI住房公用事业 130.10 129.60 146.16 98.30 积分 [+]
CPI运输 130.40 130.00 150.35 98.44 积分 [+]
出口价格 152.80 153.00 156.70 45.00 积分 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 突尼斯 - 通货膨胀率.