Ok
width
height
Tunisia GDP Growth Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2020-05-22 12:10 PM Q1 -2.0% 0.0%
2020-08-17 12:30 PM Q2 -20.4% -2.5%
2020-11-16 02:30 PM Q3 19.8% -20.4%
2021-02-15 02:00 PM Q4 -0.3% 19.7%
2021-05-21 12:10 PM Q1
2021-08-17 12:30 PM Q2
2021-11-16 02:30 PM Q3

突尼斯 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 -0.30 19.80 19.80 -20.40 % [+]
国内生产总值年增长率 -6.10 -5.70 7.40 -21.30 % [+]
国内生产总值 38.80 39.77 47.63 0.90 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 17371.40 17369.80 18488.10 10178.50 TND - 百万 [+]
固定资本形成总额 21059.10 19566.00 21059.10 2634.80 TND - 百万 [+]
人均国内生产总值 4405.00 4408.40 4408.40 1106.00 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 10755.60 10763.80 10763.80 5432.40 美元 [+]
从农业GDP 1691.90 1731.00 1760.20 887.70 TND - 百万 [+]
从国内生产总值建设 696.79 677.84 741.40 404.50 TND - 百万 [+]
从制造业的GDP 2608.00 2626.20 2727.30 1800.80 TND - 百万 [+]
从GDP矿业 66.49 72.97 133.05 53.60 TND - 百万 [+]
从GDP的服务 12624.40 12497.40 13423.80 7771.30 TND - 百万 [+]
从GDP运输 1039.20 1021.20 1432.00 671.30 TND - 百万 [+]
从公用事业GDP 200.70 196.30 205.80 103.40 TND - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 突尼斯 - 国内生产总值增长率.