Ok
width
height
Tunisia Balance of Trade日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-12-10 10:20 AM Nov TND -1178.8M TND -1556.3M
2022-01-13 11:30 AM Dec TND -1560.5M TND -1178.8M


突尼斯 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 -1343.10 -1960.30 TND - 百万 Apr 2022
进口 6716.40 6445.10 TND - 百万 Apr 2022
出口 5373.30 4484.80 TND - 百万 Apr 2022
贸易条款 88.00 88.00 积分 Mar 2022

突尼斯 - 贸易差额
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 突尼斯 - 贸易差额.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
-1343.10 -1960.30 -40.30 -2363.60 1993 - 2022 TND - 百万 每月一次
Current Prices