Ok
width
height
Poland Manufacturing PMI

波兰 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -0.30 -4.00 24.90 -44.20 积分 [+]
制造业PMI 57.20 53.70 57.20 31.90 积分 [+]
工业生产 44.50 18.90 44.50 -24.60 % [+]
工业生产(月) -0.70 2.90 13.40 -21.00 % [+]
制造业生产 50.60 20.90 50.60 -27.50 % [+]
产能利用率 78.50 77.60 83.50 67.40 % [+]
新订单指数 169.40 133.10 202.50 67.50 积分 [+]
库存变化 8412.70 6840.10 17466.00 -5396.50 PLN - 百万 [+]
汽车生产 24.30 30.70 85.50 0.40 千台 [+]
车辆注册 40149.00 47849.00 56701.00 15239.00 [+]
互联网速度 12609.78 12350.00 12754.88 1605.26 KBps [+]
IP地址 6362131.00 6321317.00 8712238.00 2628566.00 IP [+]
矿业生产 2.30 -0.60 21.40 -21.70 % [+]
钢铁生产 680.00 670.00 1250.00 433.00 千吨 [+]
水泥生产 1720.00 1742.00 2037.00 189.00 千吨 [+]
竞争力指数 68.89 68.16 68.89 4.28 积分 [+]
竞争力排名 37.00 37.00 53.00 37.00 [+]
腐败指数 56.00 58.00 62.00 34.00 积分 [+]
腐败排名 45.00 41.00 70.00 24.00 [+]
企业利润 185198.20 138925.70 185198.20 8747.00 PLN - 百万 [+]
营商环境 40.00 33.00 72.00 24.00 [+]
电力生产 13279.77 12813.44 16381.00 10441.59 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 波兰 - 制造业PMI.