Ok
width
height
Poland Corruption Index

波兰 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -14.80 -20.50 24.90 -44.20 积分 [+]
制造业PMI 51.70 50.80 55.90 31.90 积分 [+]
工业生产 5.40 1.00 23.50 -24.60 % [+]
工业生产(月) 1.30 1.50 13.00 -21.10 % [+]
制造业生产 7.20 1.60 22.50 -27.50 % [+]
产能利用率 78.30 73.80 83.50 67.40 % [+]
新订单指数 115.10 103.70 202.50 67.50 积分 [+]
库存变化 -5890.80 1504.90 17466.00 -5890.80 PLN - 百万 [+]
汽车生产 30.10 28.30 85.50 0.40 千台 [+]
车辆注册 51507.00 41675.00 56701.00 15239.00 [+]
互联网速度 12609.78 12350.00 12754.88 1605.26 KBps [+]
IP地址 6362131.00 6321317.00 8712238.00 2628566.00 IP [+]
矿业生产 -5.20 -14.40 21.40 -21.70 % [+]
钢铁生产 670.00 620.00 1250.00 433.00 千吨 [+]
水泥生产 1581.00 1696.00 2037.00 189.00 千吨 [+]
竞争力指数 68.89 68.16 68.89 4.28 积分 [+]
竞争力排名 37.00 37.00 53.00 37.00 [+]
腐败指数 58.00 60.00 62.00 34.00 积分 [+]
腐败排名 41.00 36.00 70.00 24.00 [+]
企业利润 91344.10 45247.30 169652.90 8747.00 PLN - 百万 [+]
营商环境 40.00 33.00 72.00 24.00 [+]
电力生产 12589.72 11558.12 16381.00 10441.59 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 波兰 - 腐败指数.