Hong Kong Exports By Category

This page displays a table with Hong Kong Exports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.香港 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -28049.00 -32172.00 7228.00 -59898.00 港元 - 百万 [+]
经常账户 37770.00 35107.00 92020.00 -29059.00 港元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 4.30 4.70 15.00 -6.30 % [+]
进口 380777.00 370790.00 428452.00 230.00 港元 - 百万 [+]
出口 352727.00 338618.00 383651.50 172.00 港元 - 百万 [+]
贸易条款 99.30 99.00 108.50 99.00 指数点 [+]
资本流动 -66571.00 -5018.00 22424.00 -89673.00 港元 - 百万 [+]
入境旅游人数 3590571.00 5196969.00 6784406.00 427254.00 [+]
黄金储备 2.08 2.10 2.10 2.08 [+]
外国直接投资 16469.27 15922.86 16469.27 1955.85 HKD - 亿 [+]
外债 12760337.00 12695300.00 13257610.00 2707907.00 港元 - 百万 [+]
[+]