Hong Kong GDP Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

日历 GMT 现值 前次数据 共识
2018-05-11 08:30 AM GDP增长率 (季度) 2.2% 0.8%
2018-08-10 08:30 AM GDP增长率 (季度) -0.2% 2.1%
2018-11-16 08:30 AM GDP增长率 (季度) 0.1% -0.2%
2019-02-27 03:30 AM GDP增长率 (季度) -0.3% 0.1%
2019-05-02 08:30 AM (前期)GDP增长率 (季度) -0.3%
2019-05-17 08:30 AM GDP Growth Rate Final
2019-07-31 08:30 AM (前期)GDP增长率 (季度)
[+]


香港 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 -0.30 0.10 6.10 -3.40 % [+]
国内生产总值年增长率 1.30 2.80 20.70 -8.10 % [+]
国内生产总值 341.45 320.88 341.45 1.32 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 701822.00 675977.00 701822.00 68360.00 港元 - 百万 [+]
国民生产总值 731469.00 719344.00 731469.00 341673.00 港元 - 百万 [+]
固定资本形成总额 144325.00 144744.00 157396.00 15765.00 港元 - 百万 [+]
人均国内生产总值 37927.13 36816.10 37927.13 3380.60 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 56054.92 54412.90 56054.92 26974.30 美元 [+]
从农业GDP 438.00 430.00 837.00 424.00 港元 - 百万 [+]
从国内生产总值建设 30331.00 29412.00 34157.00 15319.00 港元 - 百万 [+]
从制造业的GDP 6957.00 7149.00 10830.00 6097.00 港元 - 百万 [+]
从公共管理的GDP 118396.00 117660.00 118396.00 75563.00 港元 - 百万 [+]
从GDP的服务 640781.00 607235.00 640781.00 281693.00 港元 - 百万 [+]
从GDP运输 40338.00 40448.00 41604.00 17565.00 港元 - 百万 [+]
从公用事业GDP 7675.00 9895.00 10855.00 6232.00 港元 - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 香港 - 国内生产总值增长率.