Zambia Wages High Skilled
width
height
Forecast Data Chart

赞比亚 劳动力 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
失业率 7.79 7.78 19.70 7.75 % [+]
人口 17.35 16.85 17.35 3.07 百万 [+]
生活工资家庭 4090.00 4090.00 4090.00 4090.00 ZMK /月 [+]
生活工资个人 2230.00 2230.00 2230.00 2230.00 ZMK /月 [+]
工资高技能 8810.00 8750.00 8970.00 8680.00 ZMK /月 [+]
工资低技能 1760.00 1300.00 1860.00 1300.00 ZMK /月 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 赞比亚 - 工资高技能.