Ok
width
height
Sweden Competitiveness Index

瑞典 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 92.60 94.60 118.40 57.60 积分 [+]
制造业PMI 64.90 59.80 70.40 34.00 积分 [+]
服务业PMI 56.60 58.30 67.20 34.40 积分 [+]
工业生产 0.80 0.60 15.10 -22.90 % [+]
工业生产(月) 1.50 2.00 8.60 -17.00 % [+]
制造业生产 1.10 0.80 13.10 -23.70 % [+]
产能利用率 86.80 82.40 91.30 76.00 % [+]
新订单指数 115.90 112.60 133.80 73.00 积分 [+]
库存变化 311.00 10654.00 40981.00 -28555.00 SEK - 百万 [+]
破产企业数量 699.00 661.00 2148.00 276.00 公司 [+]
车辆注册 34974.00 27443.00 67553.00 7205.00 [+]
互联网速度 22543.09 22846.85 22846.85 4526.74 KBps [+]
IP地址 5500163.00 5448834.00 6962118.00 3403447.00 IP [+]
矿业生产 -2.60 -4.10 104.90 -49.80 % [+]
钢铁生产 400.00 413.90 564.00 11.00 千吨 [+]
竞争力指数 81.25 81.66 81.66 5.40 积分 [+]
竞争力排名 8.00 9.00 10.00 2.00 [+]
商业库存 -5343.96 1989.51 18820.86 -15697.46 SEK - 百万 [+]
腐败指数 85.00 85.00 95.00 84.00 积分 [+]
腐败排名 4.00 3.00 6.00 1.00 [+]
营商环境 10.00 12.00 18.00 9.00 [+]
电力生产 12868.13 11038.78 16688.69 8753.00 吉瓦小时 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞典 - 竞争力指数.