Sweden Housing Starts
width
height
Forecast Data Chart

瑞典 住房 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
建筑工程产值 8.20 13.50 20.80 -16.70 % [+]
住房指数 233.11 234.31 243.37 100.00 指数点 [+]
新屋开工 12.39 13.31 35.00 1.53 千台 [+]
自置居所比率 64.10 65.20 69.50 64.10 % [+]
建筑许可证 10148.00 20348.00 23533.00 1735.00 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 瑞典 - 房屋开工率.