Romania Loans To Private Sector
width
height
Forecast Data Chart

罗马尼亚 金融 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
利率 2.50 2.50 12.50 1.75 % [+]
货币供应量M0 71750.40 71542.00 71750.40 95.20 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M1 391420.60 245057.40 391420.60 21882.80 罗恩 - 百万 [+]
银行间同业拆借利率 2.90 2.89 207.10 0.49 % [+]
货币供应量M2 391420.60 390476.10 391420.60 62118.30 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M3 391420.60 390477.80 391420.60 62331.30 罗恩 - 百万 [+]
外汇储备 40225.50 39753.20 40225.50 2598.50 欧元 - 百万 [+]
银行资产负债表 498171.70 495124.85 498171.70 181252.30 罗恩 - 百万 [+]
贷款利率 3.50 3.50 45.00 2.75 % [+]
私营部门贷款 107702.00 107564.30 121752.80 48811.80 罗恩 - 百万 [+]
存款准备金率 8.00 8.00 40.00 8.00 % [+]
央行资产负债表 205162.11 190946.57 205162.11 80454.70 罗恩 - 百万 [+]
存款利率 1.50 1.50 6.25 0.25 % [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 罗马尼亚 - 私营部门贷款.