Romania Foreign Exchange Reserves
width
height
Forecast Data Chart

罗马尼亚 金融 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
利率 2.50 2.50 12.50 1.75 % [+]
货币供应量M0 68807.90 68132.40 68807.90 95.20 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M1 234203.00 233207.70 235233.40 21882.80 罗恩 - 百万 [+]
银行间同业拆借利率 3.24 3.24 207.10 0.49 % [+]
货币供应量M2 384993.50 382664.20 384993.50 62118.30 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M3 384993.50 382664.20 384993.50 62331.30 罗恩 - 百万 [+]
外汇储备 35865.10 36364.00 39821.20 2598.50 欧元 - 百万 [+]
银行资产负债表 493513.58 491884.62 497212.69 181252.30 罗恩 - 百万 [+]
贷款利率 3.50 3.50 45.00 2.75 % [+]
私营部门贷款 107702.00 107564.30 121752.80 48811.80 罗恩 - 百万 [+]
存款准备金率 8.00 8.00 40.00 8.00 % [+]
央行资产负债表 190842.13 188425.87 202039.57 80454.70 罗恩 - 百万 [+]
存款利率 1.50 1.50 6.25 0.25 % [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 罗马尼亚 - 外汇储备.