Ok
width
height
Romania Central Bank Balance Sheet

罗马尼亚 金融 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
利率 1.25 1.25 12.50 1.25 % [+]
银行间同业拆借利率 1.37 1.37 207.10 0.49 % [+]
货币供应量M0 92854.00 92505.90 92854.00 95.20 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M1 366722.10 350870.90 366722.10 21882.80 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M2 519456.50 505771.40 519456.50 62118.30 罗恩 - 百万 [+]
货币供应量M3 519456.50 505771.40 519456.50 62331.30 罗恩 - 百万 [+]
外汇储备 41757.00 42781.00 43185.70 2598.50 欧元 - 百万 [+]
银行资产负债表 636068.94 629009.53 636068.94 181252.30 罗恩 - 百万 [+]
贷款利率 1.75 1.75 45.00 1.75 % [+]
私营部门贷款 107702.00 107564.30 121752.80 48811.80 罗恩 - 百万 [+]
存款准备金率 5.00 5.00 40.00 5.00 % [+]
央行资产负债表 227193.65 230941.22 233823.65 80454.70 罗恩 - 百万 [+]
存款利率 0.75 0.75 6.25 0.25 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 罗马尼亚 - 央行资产负债表.