Ok
width
height
Indonesia Inflation Rate Mom
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2019-09-02 04:00 AM 通货膨胀率(每月) Aug 0.12% 0.31% 0.16%
2019-10-01 04:00 AM 通货膨胀率(每月) Sep -0.27% 0.12% -0.15%
2019-11-01 04:00 AM 通货膨胀率(每月) Oct 0.02% -0.27% -0.15%
2019-12-02 04:00 AM 通货膨胀率(每月) Nov 0.14% 0.02% 0.2%
2020-01-02 04:00 AM 通货膨胀率(每月) Dec 0.14%
2020-02-03 02:00 AM 通货膨胀率(每月) Jan
2020-03-02 02:00 AM 通货膨胀率(每月) Feb
[+]


印尼 价格 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
通货膨胀率 3.00 3.13 82.40 -1.17 % [+]
通货膨胀率(每月) 0.14 0.02 8.70 -0.45 % [+]
居民消费价格指数CPI 138.60 138.40 138.75 19.00 积分 [+]
核心消费者物价指数 130.20 130.06 130.20 79.25 积分 [+]
核心通胀率 3.08 3.20 8.29 2.58 % [+]
国内生产总值平减指数 144.30 144.91 264.61 95.07 积分 [+]
生产者价格 167.33 167.21 167.95 0.58 积分 [+]
出口价格 158.30 159.50 172.80 33.20 积分 [+]
进口价格 149.45 147.91 153.10 34.74 积分 [+]
食品通胀 4.97 4.84 138.12 -11.16 % [+]
生产者价格指数变化 -0.44 0.93 153.43 -12.00 % [+]
CPI住房公用事业 133.21 133.05 133.21 38.32 积分 [+]
CPI运输 133.24 133.34 147.83 90.86 积分 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 印尼 - 通货膨胀率 (月度环比).