Ok
width
height
Costa Rica Inflation Rate MoM日历 GMT 现值 前次数据 共识
2022-05-06 04:30 PM Apr 1.58% 0.88%
2022-06-07 04:30 PM May 1.44% 1.58%
2022-07-07 06:00 PM Jun 1.44%


哥斯达黎加 近期数据 前次数据 单位 参考日期
通货膨胀率 8.71 7.14 % May 2022
食品通胀 13.92 11.89 % May 2022
CPI运输 130.82 126.23 积分 May 2022
CPI住房公用事业 104.88 104.95 积分 May 2022
通货膨胀率(每月) 1.44 1.58 % May 2022

哥斯达黎加 - 通货膨胀率 (月度环比)
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 哥斯达黎加 - 通货膨胀率 (月度环比).
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
1.44 1.58 10.73 -1.70 1976 - 2022 % 每月一次