Costa Rica GDP From Transport
width
height
Forecast Data Chart

哥斯达黎加 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 1.80 1.40 12.80 -3.00 % [+]
国内生产总值年增长率 1.80 1.90 10.20 -2.40 % [+]
国内生产总值 60.13 58.17 60.13 0.48 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 7180489.00 7132877.00 7180489.00 2183739.00 CRC - 百万 [+]
固定资本形成总额 1303919.10 1303671.00 1369578.20 315448.20 CRC - 百万 [+]
人均国内生产总值 9892.64 9732.27 9892.64 2857.54 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 15684.57 15430.31 15684.57 7715.47 美元 [+]
从农业GDP 346044.00 346308.20 349023.50 155258.70 CRC - 百万 [+]
从国内生产总值建设 319196.30 315510.50 326456.70 83909.10 CRC - 百万 [+]
从制造业的GDP 845377.40 842896.90 845377.40 432979.90 CRC - 百万 [+]
从GDP矿业 19252.39 19419.88 23305.61 12577.48 CRC - 百万 [+]
从公共管理的GDP 279296.40 277893.10 279296.40 182040.30 CRC - 百万 [+]
从GDP的服务 680751.30 682745.90 684628.80 283512.80 CRC - 百万 [+]
从GDP运输 279227.50 277022.90 279227.50 120104.70 CRC - 百万 [+]
从公用事业GDP 181830.00 179783.50 181830.00 57621.20 CRC - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 哥斯达黎加 - 从GDP运输.