Costa Rica GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

哥斯达黎加 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 1.00 0.70 4.20 -2.70 % [+]
国内生产总值年增长率 3.60 2.80 13.30 -2.50 % [+]
国内生产总值 57.06 56.99 57.06 0.48 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 7051447.89 7130637.42 7130637.42 2143041.17 CRC - 百万 [+]
固定资本形成总额 1303008.79 1208521.09 1489384.58 302185.96 CRC - 百万 [+]
人均国内生产总值 9792.00 9583.86 9792.00 2729.16 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 15524.99 15195.00 15524.99 7787.09 美元 [+]
从农业GDP 371006.54 363510.98 371006.54 144743.90 CRC - 百万 [+]
从国内生产总值建设 332729.17 293406.86 344855.92 79644.29 CRC - 百万 [+]
从制造业的GDP 809637.37 866269.56 866269.56 406975.96 CRC - 百万 [+]
从GDP矿业 16450.38 19156.01 31691.53 11231.40 CRC - 百万 [+]
从公共管理的GDP 279586.16 278428.78 279586.16 181830.07 CRC - 百万 [+]
从GDP的服务 672662.52 676650.76 722030.49 288421.47 CRC - 百万 [+]
从GDP运输 276203.54 271155.20 276203.54 119697.14 CRC - 百万 [+]
从公用事业GDP 180589.19 171731.17 180589.19 56824.44 CRC - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 哥斯达黎加 - 人均国内生产总值 (以购买力平价计算).