Ok
width
height
Argentina Wages In Manufacturing Index阿根廷 近期数据 前次数据 单位 参考日期
失业率 7.00 7.00 % Mar 2022
失业人员 943.00 947.00 Mar 2022
就业人数 12584.00 12644.00 Mar 2022
就业率 43.30 43.60 % Mar 2022
劳动力参与率 46.50 46.90 % Mar 2022
制造业工资 2781.74 2537.70 积分 Sep 2016
人口 45.81 45.38 百万 Dec 2021

阿根廷 - 制造业工资
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 阿根廷 - 制造业工资.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
2781.74 2537.70 2781.74 89.44 1997 - 2016 积分 季刊
NSA, 1997=100