Ok
width
height
Argentina 7-Day Leliq Rate
日历 GMT 现值 前次数据 共识
2018-08-07 08:00 PM 利率决定 40% 40%
2018-08-13 08:00 PM 利率决定 45% 40%
2018-08-30 02:00 PM 利率决定 60% 45%
2018-09-11 08:00 PM 利率决定 60% 60%
[+]


阿根廷 金融 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
利率 63.00 63.00 1389.88 1.20 % [+]
货币供应量M0 1671621.00 1387243.00 1671621.00 369.00 ARS - 百万 [+]
货币供应量M1 1551332.10 1538212.10 1551332.10 440.30 ARS - 百万 [+]
银行间同业拆借利率 60.88 69.89 1389.88 1.20 % [+]
货币供应量M2 2207396.80 2188271.70 2207396.80 711.60 ARS - 百万 [+]
货币供应量M3 3850484.90 3855585.90 3855585.90 775.90 ARS - 百万 [+]
存款利率 41.20 41.20 85.38 0.00 % [+]
央行资产负债表 5856373.69 6454427.45 6513174.42 446265.84 美元 - 百万 [+]
外汇储备 36911.00 42449.00 65345.00 13.00 美元 - 百万 [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 阿根廷 - 利率.