Ok
width
height
Vietnam Personal Income Tax Rate

越南 税种 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
企业所得税税率 20.00 20.00 35.00 20.00 % [+]
个人所得税 35.00 35.00 40.00 35.00 % [+]
销售税率 10.00 10.00 10.00 10.00 % [+]
社会保障覆盖率 32.00 32.00 32.00 20.00 % [+]
企业社会保障覆盖率 21.50 21.50 22.00 15.00 % [+]
员工社会保障覆盖率 10.50 10.50 10.50 5.00 % [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 越南 - 个人所得税.