Vietnam GDP per capita PPP
width
height
Forecast Data Chart

越南 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 6.88 6.73 8.46 3.14 % [+]
国内生产总值年增长率 7.31 6.82 8.48 3.12 % [+]
国内生产总值 223.86 205.28 223.86 6.29 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 3493399.00 892393.00 3493399.00 480455.00 亿越南盾 - [+]
国民生产总值 4764958.00 4294560.00 4764958.00 39284.00 亿越南盾 - [+]
固定资本形成总额 1190474.59 1066160.30 1190474.59 5495.00 亿越南盾 - [+]
人均国内生产总值 1834.65 1735.30 1834.65 376.60 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 6171.88 5837.60 6171.88 1452.90 美元 [+]
从农业GDP 500567.00 122448.00 500567.00 65298.00 亿越南盾 - [+]
从国内生产总值建设 224464.00 57511.00 224464.00 24018.00 亿越南盾 - [+]
从制造业的GDP 640172.00 168156.00 640172.00 90932.00 亿越南盾 - [+]
从GDP矿业 207784.00 44517.00 240462.00 38660.00 亿越南盾 - [+]
从公共管理的GDP 94215.00 22428.00 94215.00 13398.00 亿越南盾 - [+]
从GDP的服务 1354796.00 357168.00 1354796.00 216604.00 亿越南盾 - [+]
从GDP运输 102349.00 26694.00 102349.00 15783.00 亿越南盾 - [+]
从公用事业GDP 20574.00 5380.00 20574.00 3044.00 亿越南盾 - [+]
[+]


当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 越南 - 人均国内生产总值 (以购买力平价计算).