Ok
width
height
Uruguay GDP

乌拉圭 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 -9.00 -1.60 9.60 -9.00 % [+]
国内生产总值年增长率 -10.60 -1.40 10.50 -10.60 % [+]
国内生产总值 56.05 59.60 59.60 1.24 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 402985.00 154988231.00 184625886.00 402985.00 UYU千 [+]
固定资本形成总额 64624.09 24758247.43 40541658.91 64624.09 UYU千 [+]
人均国内生产总值 14597.30 14617.50 14617.50 5248.90 美元 [+]
人均国内生产总值 (以购买力平价计算) 21561.10 21590.80 21590.80 10159.40 美元 [+]
从农业GDP 8980558.27 9678900.79 13084808.93 7382498.05 UYU千 [+]
从国内生产总值建设 16568.00 6942768.00 9622486.00 16568.00 UYU千 [+]
从制造业的GDP 45016.00 19689412.00 24136127.00 45016.00 UYU千 [+]
从GDP的服务 50870.00 14762040.00 26176321.00 50870.00 UYU千 [+]
从GDP运输 40772.00 39841324.00 39841324.00 40772.00 UYU千 [+]
从公用事业GDP 12630.00 3708320.00 4813850.00 12630.00 UYU千 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 乌拉圭 - 国内生产总值.