Ok
width
height
Tajikistan Social Security Rate For Companies
塔吉克斯坦 税种 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
销售税率 18.00 18.00 18.00 18.00 % [+]
个人所得税 13.00 13.00 13.00 13.00 % [+]
社会保障覆盖率 26.00 26.00 26.00 26.00 % [+]
企业社会保障覆盖率 25.00 25.00 25.00 25.00 % [+]
员工社会保障覆盖率 1.00 1.00 1.00 1.00 % [+]
[+]