Ok
width
height
Tajikistan GDP From Industry


Tajikistan 近期数据 前次数据 单位 参考日期
国内生产总值 8.19 8.30 美元 - 10亿 Dec/20
从GDP运输 8023.40 7435.00 TJS - 百万 Dec/19
从GDP的服务 14025.60 12732.80 TJS - 百万 Dec/19
从制造业的GDP 13488.40 11858.50 TJS - 百万 Dec/19
从国内生产总值建设 6833.30 6677.87 TJS - 百万 Dec/19
从农业GDP 15295.00 12873.83 TJS - 百万 Dec/19

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 塔吉克斯坦 - 从制造业的GDP. 1995-2019 数据 | 2020-2021 预测.