Ok
width
height
Taiwan GDP Annual Growth Rate


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-04-30 08:00 AM YoY Adv Q1 8.16% 5.09% 6.1%
2021-06-04 08:00 AM YoY Final Q1 8.92% 5.09%
2021-07-30 08:00 AM YoY Adv Q2 7.47% 8.92% 6.05%
2021-08-13 08:30 AM YoY Final Q2 7.43% 9.27% 7.47%
2021-10-30 08:00 AM YoY Adv Q3 7.43%
2021-11-27 08:00 AM YoY Final Q3 7.43%

台湾 国内生产总值 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
国内生产总值增长率 -1.07 2.90 8.42 -4.48 % [+]
国内生产总值年增长率 7.43 8.92 17.26 -7.88 % [+]
国内生产总值 610.70 608.10 610.70 42.30 美元 - 10亿 [+]
不变价国内生产总值 5204753.00 5261069.00 5261069.00 650008.00 TWD - 百万 [+]
国民生产总值 5126121.00 5195394.00 5451606.00 82082.00 TWD - 百万 [+]
固定资本形成总额 1231929.00 1196509.00 1231929.00 8735.00 TWD - 百万 [+]
从农业GDP 90859.00 88573.00 115841.00 63503.00 TWD - 百万 [+]
从国内生产总值建设 127800.00 125347.00 132934.00 45162.00 TWD - 百万 [+]
从制造业的GDP 1817941.00 1706030.00 1817941.00 134131.00 TWD - 百万 [+]
从GDP矿业 3118.00 2904.00 13220.00 2236.00 TWD - 百万 [+]
从公共管理的GDP 282287.00 281031.00 282287.00 85657.00 TWD - 百万 [+]
从GDP的服务 2944848.00 3082123.00 3198786.00 319254.00 TWD - 百万 [+]
从GDP运输 107991.00 123595.00 1476000.00 23446.00 TWD - 百万 [+]
从公用事业GDP 77683.00 75611.00 131930.00 12319.00 TWD - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 台湾 - 国内生产总值年增长率.