Ok
width
height
Taiwan GDP Annual Growth Rate日历 GMT 现值 前次数据 共识
2022-04-28 08:00 AM YoY Adv Q1 3.06% 4.86% 2.9%
2022-05-27 08:10 AM YoY Final Q1 3.14% 5.32%
2022-07-29 08:00 AM YoY Adv Q2 3.14%


台湾 近期数据 前次数据 单位 参考日期
国内生产总值增长率 1.06 2.42 % Mar 2022
国内生产总值年增长率 3.14 5.32 % Mar 2022

台湾 - 国内生产总值年增长率
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 台湾 - 国内生产总值年增长率.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
3.14 5.32 17.26 -7.88 1962 - 2022 % 季刊