Ok
width
height
Sri Lanka Services PMI斯里兰卡 近期数据 前次数据 单位 参考日期
工业生产 2.67 -7.10 % Feb 2022
产能利用率 69.00 67.00 % Dec 2021
库存变化 229520.00 -64200.50 LKR - 百万 Dec 2021
车辆注册 113.00 183.00 Feb 2022
服务业PMI 43.80 51.30 积分 Apr 2022
制造业PMI 36.40 57.80 积分 Apr 2022
商业信心指数 103.00 100.00 积分 Mar 2022

斯里兰卡 - 服务业PMI
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 斯里兰卡 - 服务业PMI.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
43.80 51.30 66.80 29.80 2015 - 2022 积分 每月一次