Ok
width
height
Sri Lanka Balance of Trade


日历 GMT 现值 前次数据 共识
2021-06-17 10:15 AM Apr $-889M $-832M
2021-07-23 09:00 AM May $-716M $-889M
2021-08-13 08:20 AM Jun $-760M $-716M
2021-09-13 02:40 AM Jul $-607M $-760M
2021-10-22 09:00 AM Aug $-607M
2021-11-17 09:00 AM Sep
2021-12-17 09:00 AM Oct

斯里兰卡 贸易 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
贸易差额 -606.60 -652.20 -50.10 -1100.70 美元 - 百万 [+]
经常账户 -630.27 -280.47 450.16 -1695.29 美元 - 百万 [+]
经常账户占GDP比例 -1.30 -2.20 -0.40 -19.30 国内生产总值的百分比 [+]
进口 1710.10 1659.20 2048.50 408.00 美元 - 百万 [+]
出口 1103.50 1007.00 1136.86 282.30 美元 - 百万 [+]
外债 47307.20 49211.62 55915.96 37098.10 美元 - 百万 [+]
贸易条款 88.37 92.35 161.24 74.50 积分 [+]
入境旅游人数 5040.00 2429.00 253169.00 0.00 [+]
黄金储备 6.70 6.70 23.10 3.63 [+]
汇款 478.00 460.00 812.70 241.30 美元 - 百万 [+]
恐怖主义指数 6.07 3.57 7.13 2.91 [+]
旅游收入 3.00 2.00 475.20 0.50 美元 - 百万 [+]
外国直接投资 124.38 88.95 961.38 20.00 美元 - 百万 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 斯里兰卡 - 贸易差额.