Ok
width
height
Serbia Balance of Trade日历 GMT 现值 前次数据 共识
2022-03-31 10:00 AM Feb $-1254M $-713.7M
2022-04-29 10:00 AM Mar $-1090.4M $-1254M
2022-05-31 10:00 AM Apr


塞尔维亚 近期数据 前次数据 单位 参考日期
贸易差额 -1083.60 -1254.00 美元 - 百万 Mar 2022
出口 2697.00 2266.70 美元 - 百万 Mar 2022
进口 3780.60 3520.70 美元 - 百万 Mar 2022
入境旅游人数 72444.00 72344.00 Feb 2022

塞尔维亚 - 贸易差额
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 塞尔维亚 - 贸易差额.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
-1083.60 -1254.00 -161.00 -1364.00 2001 - 2022 美元 - 百万 每月一次