Ok
width
height
Netherlands Hourly Wages in Manufacturing Index荷兰 近期数据 前次数据 单位 参考日期
失业率 3.30 3.20 % May 2022
就业人数 9551.00 9528.00 May 2022
失业人员 323.00 316.00 May 2022
生产率 104.83 104.63 积分 Mar 2022
职位空缺 448.20 376.40 Mar 2022
制造业工资 126.70 126.70 积分 May 2022
工资增长 2.84 2.75 % May 2022
劳动力参与率 74.70 74.60 % May 2022

荷兰 - 制造业工资
当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 荷兰 - 制造业工资.
现值 前次数据 最高 最低 日期 单位 频率
126.70 126.70 126.70 59.10 1990 - 2022 积分 每月一次
NSA, 2010=100