Ok
width
height
Hungary Car Registrations

匈牙利 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 4.40 2.10 17.30 -37.70 积分 [+]
工业生产 39.10 58.80 58.80 -36.90 % [+]
工业生产(月) 4.80 0.30 19.50 -31.40 % [+]
制造业生产 1.70 -7.20 34.80 -38.40 % [+]
新订单指数 153.40 193.60 266.90 50.30 积分 [+]
库存变化 -71649.00 169306.00 555177.00 -437161.00 福林 - 百万 [+]
车辆注册 11361.00 10695.00 21340.00 2425.00 [+]
互联网速度 14814.21 14300.93 14814.21 2884.96 KBps [+]
IP地址 2456014.00 2513970.00 2810081.00 1052005.00 IP [+]
矿业生产 -35.90 -24.80 138.30 -50.00 % [+]
制造业PMI 55.63 54.98 61.04 30.50 积分 [+]
钢铁生产 90.00 111.00 272.00 37.00 千吨 [+]
竞争力指数 65.08 64.31 65.08 4.21 积分 [+]
竞争力排名 47.00 48.00 63.00 38.00 [+]
产能利用率 79.50 78.20 87.90 67.80 % [+]
营商环境 52.00 53.00 54.00 40.00 [+]
电力生产 2598.24 2873.98 3727.00 1974.00 吉瓦小时 [+]
腐败指数 44.00 44.00 55.00 41.20 积分 [+]
腐败排名 69.00 70.00 70.00 28.00 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 匈牙利 - 车辆注册.