Ok
width
height
Hungary Capacity Utilization in Manufacturing Industry

匈牙利 商业 近期数据 前次数据 最高 最低 单位
商业信心指数 -11.50 -10.10 17.30 -37.70 积分 [+]
工业生产 5.80 3.40 23.50 -36.90 % [+]
工业生产(月) -2.40 -1.00 17.80 -30.90 % [+]
制造业生产 6.70 3.60 34.80 -38.40 % [+]
新订单指数 92.20 110.00 266.90 50.30 积分 [+]
库存变化 -22454.00 -465318.00 455433.00 -465318.00 福林 - 百万 [+]
车辆注册 8867.00 12713.00 21340.00 2425.00 [+]
互联网速度 14814.21 14300.93 14814.21 2884.96 KBps [+]
IP地址 2456014.00 2513970.00 2810081.00 1052005.00 IP [+]
矿业生产 -3.90 -17.60 138.30 -50.00 % [+]
制造业PMI 54.92 51.60 61.08 28.74 积分 [+]
钢铁生产 90.00 111.00 272.00 37.00 千吨 [+]
竞争力指数 65.08 64.31 65.08 4.21 积分 [+]
竞争力排名 47.00 48.00 63.00 38.00 [+]
产能利用率 78.70 79.10 87.90 67.80 % [+]
营商环境 52.00 53.00 54.00 40.00 [+]
电力生产 2774.27 2964.44 3727.00 1974.00 吉瓦小时 [+]
腐败指数 44.00 44.00 55.00 41.20 积分 [+]
腐败排名 69.00 70.00 70.00 28.00 [+]
[+]

当前值,历史数据,预测,统计,图表和经济日历 - 匈牙利 - 产能利用率.